Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oslavná4022 SGWaAP
0.455oslavný3673 SGWaAP
0.481oslavná_óda773 SGWaAP
0.491chválospev9574 SGWaAP
0.549óda8726 SGWaAP
0.580oslavné869 SGWaAP
0.581spomienková10628 SGWaAP
0.584hymnus10189 SGWaAP
0.585zdravica1210 SGWaAP
0.588triumfálna1064 SGWaAP
0.592rozlúčková5153 SGWaAP
0.603hymnická717 SGWaAP
0.609pochvalná1539 SGWaAP
0.610ďakovná7429 SGWaAP
0.630dojímavá5269 SGWaAP
0.634posmešná1812 SGWaAP
0.635báseň193361 SGWaAP
0.639vzletná1415 SGWaAP
0.640žartovná2218 SGWaAP
0.641chorál5456 SGWaAP
0.643smútočná5165 SGWaAP