Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osemdesiaty34599 SGWaAP
0.043sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.101šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.135deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.179päťdesiaty26933 SGWaAP
0.229minulé_storočie89927 SGWaAP
0.334tridsiaty24247 SGWaAP
0.344dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.383štyridsiaty12133 SGWaAP