Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osemdesiate1366 SGWaAP
0.272deväťdesiate883 SGWaAP
0.285sedemdesiate1350 SGWaAP
0.310šesťdesiate1758 SGWaAP
0.386štyridsiate1300 SGWaAP
0.389päťdesiate1098 SGWaAP
0.411dvadsiate10648 SGWaAP
0.453tridsiate1882 SGWaAP
0.568tridsiate_výročie890 SGWaAP
0.580okrúhle_výročie5040 SGWaAP
0.583pätnáste4997 SGWaAP
0.612päťdesiate_výročie1271 SGWaAP
0.619storočnica9213 SGWaAP
0.632osemnáste1981 SGWaAP
0.632nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.639štyridsiate_výročie684 SGWaAP
0.644Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.647okrúhle_jubileum2668 SGWaAP
0.648šestnáste2194 SGWaAP
0.649výročie283304 SGWaAP
0.653štyridsiaty12133 SGWaAP
0.654desiate_výročie4871 SGWaAP