Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osamotenosť1880 SGWaAP
0.211opustenosť4916 SGWaAP
0.237osamelosť18228 SGWaAP
0.347osamotenie1582 SGWaAP
0.384odcudzenosť867 SGWaAP
0.391bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.410odlúčenosť1727 SGWaAP
0.417beznádejnosť975 SGWaAP
0.418beznádej21631 SGWaAP
0.420skľúčenosť2916 SGWaAP
0.421bezútešnosť1423 SGWaAP
0.433bezmocnosť22408 SGWaAP
0.443rozorvanosť882 SGWaAP
0.443cudzota1033 SGWaAP
0.468zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.475prázdnota27366 SGWaAP
0.477samota65343 SGWaAP
0.496rozpoltenosť2302 SGWaAP
0.506stiesnenosť2155 SGWaAP
0.508izolovanosť2953 SGWaAP
0.508pustota817 SGWaAP