Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000osamostatnenie8443 SGWaAP
0.553osamostatniť11909 SGWaAP
0.620presťahovanie14832 SGWaAP
0.627rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.636konštituovanie3969 SGWaAP
0.638odtrhnutie10208 SGWaAP
0.641etablovanie4159 SGWaAP
0.641utvorenie5543 SGWaAP
0.644samostatnosť49399 SGWaAP
0.660odluka5677 SGWaAP
0.678autonómia34021 SGWaAP
0.678založenie141753 SGWaAP
0.682federalizácia2617 SGWaAP
0.699anektovanie468 SGWaAP
0.702zriadenie111571 SGWaAP
0.702federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.703znovuzjednotenie1943 SGWaAP