Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osada156514 SGWaAP
0.340dedina421889 SGWaAP
0.437usadlosť19825 SGWaAP
0.474dedinka96948 SGWaAP
0.499cigánska_osada1846 SGWaAP
0.510obec2027148 SGWaAP
0.534rómska_osada21048 SGWaAP
0.555osadník15645 SGWaAP
0.562Osada3636 SGWaAP
0.577kopanica9200 SGWaAP
0.587Letanovský_mlyn521 SGWaAP
0.588Huta12878 SGWaAP
0.592bukovina2170 SGWaAP
0.594laznícka536 SGWaAP
0.605táborisko6624 SGWaAP
0.606laz14929 SGWaAP
0.607chatrč23114 SGWaAP
0.608Bukovina2151 SGWaAP
0.609chotár30576 SGWaAP
0.609letanovský_mlyn591 SGWaAP
0.611šoltýska481 SGWaAP
0.613uhliarska568 SGWaAP