Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osídliť4216 SGWaAP
0.274osídľovať3231 SGWaAP
0.292kolonizovať3787 SGWaAP
0.470obývať29397 SGWaAP
0.517zaľudniť1092 SGWaAP
0.518kolonista6897 SGWaAP
0.521kolonizácia10088 SGWaAP
0.547osídľovanie4919 SGWaAP
0.560usídliť9462 SGWaAP
0.576obývané6258 SGWaAP
0.587vyhubiť6699 SGWaAP
0.593osídlenec771 SGWaAP
0.593usídľovať921 SGWaAP
0.604osídlenie33763 SGWaAP
0.605praobyvateľ520 SGWaAP
0.609usadlík2354 SGWaAP
0.615vykynožiť2104 SGWaAP
0.617usídlenie1201 SGWaAP
0.623obývaná13200 SGWaAP
0.623presídliť5235 SGWaAP
0.628kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.633spustošiť3884 SGWaAP
0.635vyplieniť3979 SGWaAP
0.636asimilovať3481 SGWaAP
0.639vyhynúť7432 SGWaAP
0.653germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.654tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.661obývaný12230 SGWaAP
0.662dobyť31408 SGWaAP
0.662vyničiť699 SGWaAP
0.662opevniť2628 SGWaAP
0.662usadzovať8256 SGWaAP
0.665zaľudňovať630 SGWaAP
0.668kolonizátor4018 SGWaAP
0.672plieniť3312 SGWaAP
0.676predhistorická864 SGWaAP
0.676kolónia44036 SGWaAP
0.681pustošiť2904 SGWaAP
0.683vymrieť7909 SGWaAP