Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osídliť4216 SGWaAP
0.274osídľovať3231 SGWaAP
0.292kolonizovať3787 SGWaAP
0.470obývať29397 SGWaAP
0.517zaľudniť1092 SGWaAP
0.518kolonista6897 SGWaAP
0.521kolonizácia10088 SGWaAP
0.547osídľovanie4919 SGWaAP
0.560usídliť9462 SGWaAP
0.576obývané6258 SGWaAP
0.587vyhubiť6699 SGWaAP
0.593osídlenec771 SGWaAP
0.593usídľovať921 SGWaAP
0.604osídlenie33763 SGWaAP
0.605praobyvateľ520 SGWaAP
0.609usadlík2354 SGWaAP
0.615vykynožiť2104 SGWaAP
0.617usídlenie1201 SGWaAP