Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osídlenie33763 SGWaAP
0.368slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.423praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.457neolitické680 SGWaAP
0.467osídľovanie4919 SGWaAP
0.522neolit3979 SGWaAP
0.523hradisko17987 SGWaAP
0.534predhistorické557 SGWaAP
0.555eneolit1698 SGWaAP
0.564lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.564archeologický_nález11565 SGWaAP
0.567halštatská1153 SGWaAP
0.573obývané6258 SGWaAP
0.575keltské3377 SGWaAP
0.581neolitická1373 SGWaAP
0.581predhistorická864 SGWaAP
0.581paleolit2899 SGWaAP
0.583nálezisko18453 SGWaAP
0.583včasný_stredovek1231 SGWaAP