Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osídlenec771 SGWaAP
0.266kolonista6897 SGWaAP
0.290usadlík2354 SGWaAP
0.337osadník15645 SGWaAP
0.426novousadlík914 SGWaAP
0.501kolonizátor4018 SGWaAP
0.522praobyvateľ520 SGWaAP
0.536vysťahovalec4080 SGWaAP
0.545starousadlík2332 SGWaAP
0.546prisťahovalec30190 SGWaAP
0.546kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.554kočovník4068 SGWaAP
0.569osídľovanie4919 SGWaAP
0.593osídliť4216 SGWaAP
0.606prišelec4296 SGWaAP
0.614osídľovať3231 SGWaAP
0.616presídľovať411 SGWaAP
0.618repatriant520 SGWaAP
0.626kolonialista588 SGWaAP
0.632presídlenec2715 SGWaAP