Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osídľovanie4919 SGWaAP
0.315kolonizácia10088 SGWaAP
0.467osídlenie33763 SGWaAP
0.547osídliť4216 SGWaAP
0.549osídľovať3231 SGWaAP
0.549kolonista6897 SGWaAP
0.569osídlenec771 SGWaAP
0.570valašská_kolonizácia920 SGWaAP
0.594kolonizačná923 SGWaAP
0.595vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.608usídlenie1201 SGWaAP
0.622tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.624kolonizovať3787 SGWaAP
0.629usadlík2354 SGWaAP
0.633vpád_Tatár681 SGWaAP