Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ortodoxný10709 SGWaAP
0.355pravoverný4156 SGWaAP
0.453fanatický7444 SGWaAP
0.475zarytý7501 SGWaAP
0.479tradicionalista2441 SGWaAP
0.490ortodoxná6427 SGWaAP
0.528tradicionalistický751 SGWaAP
0.530pravoslávny20874 SGWaAP
0.531ortodoxné1539 SGWaAP
0.535fundamentalistický1751 SGWaAP
0.536umiernený9759 SGWaAP
0.542protestantský6987 SGWaAP
0.544ortodoxný_žid755 SGWaAP
0.546militantný4887 SGWaAP
0.575prívrženec37616 SGWaAP
0.576katolícky57473 SGWaAP
0.579ateistický4237 SGWaAP
0.587bigotný1642 SGWaAP
0.588vyznávač21108 SGWaAP
0.603ortodoxne843 SGWaAP
0.606sektár1994 SGWaAP
0.606fundamentalista5025 SGWaAP
0.608fanatik20279 SGWaAP