Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ortodoxné1539 SGWaAP
0.383pravoslávne2592 SGWaAP
0.422kresťanské38118 SGWaAP
0.424protestantské2527 SGWaAP
0.452moslimské5722 SGWaAP
0.453sekulárne1752 SGWaAP
0.485židovstvo9482 SGWaAP
0.486islamské8849 SGWaAP
0.489luteránske500 SGWaAP
0.493religiózne805 SGWaAP
0.494fundamentalistické487 SGWaAP
0.503judaizmus11119 SGWaAP
0.506pohanské3021 SGWaAP
0.511pravoslávie4171 SGWaAP
0.511ortodoxná6427 SGWaAP
0.512kresťanstvo112019 SGWaAP
0.520ateistické1233 SGWaAP
0.523židovské17950 SGWaAP
0.531ortodoxný10709 SGWaAP
0.536konzervatívne8162 SGWaAP
0.537evanjelikálne409 SGWaAP
0.537liberálne6296 SGWaAP
0.541dogmatické1377 SGWaAP
0.544náboženské27478 SGWaAP
0.546rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.547katolícke21666 SGWaAP
0.549budhistické1479 SGWaAP
0.558hinduistické1182 SGWaAP
0.560patriarchálne767 SGWaAP
0.567katolíctvo451 SGWaAP
0.567náboženstvo212593 SGWaAP
0.568pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.572kalvinizmus737 SGWaAP
0.576protestantská8913 SGWaAP
0.577pohanstvo5012 SGWaAP
0.580protestantizmus4455 SGWaAP
0.583katolicizmus10809 SGWaAP
0.586západoeurópske1185 SGWaAP
0.592evanjelické4953 SGWaAP
0.593marxistické1330 SGWaAP
0.593nacionalistické2398 SGWaAP
0.595luteranizmus427 SGWaAP
0.597monoteistické_náboženstvo1303 SGWaAP
0.598manicheizmus421 SGWaAP