Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ortodoxné1539 SGWaAP
0.383pravoslávne2592 SGWaAP
0.422kresťanské38118 SGWaAP
0.424protestantské2527 SGWaAP
0.452moslimské5722 SGWaAP
0.453sekulárne1752 SGWaAP
0.485židovstvo9482 SGWaAP
0.486islamské8849 SGWaAP
0.489luteránske500 SGWaAP
0.493religiózne805 SGWaAP
0.494fundamentalistické487 SGWaAP
0.503judaizmus11119 SGWaAP
0.506pohanské3021 SGWaAP
0.511pravoslávie4171 SGWaAP
0.511ortodoxná6427 SGWaAP
0.512kresťanstvo112019 SGWaAP
0.520ateistické1233 SGWaAP
0.523židovské17950 SGWaAP
0.531ortodoxný10709 SGWaAP
0.536konzervatívne8162 SGWaAP
0.537evanjelikálne409 SGWaAP
0.537liberálne6296 SGWaAP
0.541dogmatické1377 SGWaAP
0.544náboženské27478 SGWaAP