Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ortodoxná6427 SGWaAP
0.367pravoslávna10215 SGWaAP
0.446protestantská8913 SGWaAP
0.460pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.490ortodoxný10709 SGWaAP
0.493luteránska2949 SGWaAP
0.498sekulárna5098 SGWaAP
0.501židovská74011 SGWaAP
0.511ortodoxné1539 SGWaAP
0.516kalvínska1131 SGWaAP
0.517pravoverná636 SGWaAP
0.529pravoslávny20874 SGWaAP
0.531rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.531anglikánska1078 SGWaAP
0.532kresťanská148366 SGWaAP
0.537religiózna2095 SGWaAP
0.541hinduistická2827 SGWaAP
0.542islamská21777 SGWaAP
0.555moslimská25786 SGWaAP
0.562arménska4549 SGWaAP
0.566judaizmus11119 SGWaAP
0.569katolícka99952 SGWaAP
0.570fundamentalistická1507 SGWaAP