Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000originálnosť3065 SGWaAP
0.308nápaditosť7044 SGWaAP
0.335invenčnosť1106 SGWaAP
0.383originalita39363 SGWaAP
0.385netradičnosť756 SGWaAP
0.396nadčasovosť4883 SGWaAP
0.423jedinečnosť36267 SGWaAP
0.431objavnosť498 SGWaAP
0.445kreatívnosť1841 SGWaAP
0.448nevšednosť1453 SGWaAP
0.448nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.459vtipnosť1308 SGWaAP
0.469štýlovosť1679 SGWaAP
0.471pútavosť1521 SGWaAP
0.474výstižnosť745 SGWaAP
0.475unikátnosť4213 SGWaAP
0.476autentickosť9524 SGWaAP
0.478pôsobivosť2528 SGWaAP
0.479neopakovateľnosť1756 SGWaAP
0.479umeleckosť863 SGWaAP
0.481pôvodnosť1991 SGWaAP
0.487estetickosť1229 SGWaAP
0.497modernosť5354 SGWaAP
0.501svojráznosť1282 SGWaAP