Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000orientalista946 SGWaAP
0.371filológ2149 SGWaAP
0.434sinológ492 SGWaAP
0.435historik117571 SGWaAP
0.438učenec17657 SGWaAP
0.441lingvista3957 SGWaAP
0.459univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.462filozof66898 SGWaAP
0.464germanista688 SGWaAP
0.470encyklopedista693 SGWaAP
0.478teológ30012 SGWaAP
0.482geograf3624 SGWaAP
0.499antropológ5235 SGWaAP
0.499kulturológ681 SGWaAP
0.500jazykovedec12097 SGWaAP
0.510etnológ3267 SGWaAP
0.510bádateľ22622 SGWaAP
0.511spisovateľ245744 SGWaAP
0.512esejista4706 SGWaAP
0.517slavista2900 SGWaAP
0.520egyptológ2138 SGWaAP
0.529prírodovedec8436 SGWaAP
0.531národopisec587 SGWaAP
0.533historiograf453 SGWaAP