Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000organové795 SGWaAP
0.363klavírne2486 SGWaAP
0.363orchestrálne1233 SGWaAP
0.375vokálne1962 SGWaAP
0.380symfonické827 SGWaAP
0.440skladateľské473 SGWaAP
0.449sláčikové977 SGWaAP
0.450interpretačné_umenie1354 SGWaAP
0.461jazzové2288 SGWaAP
0.469sláčikové_kvarteto3054 SGWaAP
0.474operné5630 SGWaAP
0.475hudobné67704 SGWaAP
0.476džezové1244 SGWaAP
0.478organová4732 SGWaAP
0.485koncertné8347 SGWaAP
0.503Johann_Sebastian1941 SGWaAP
0.509husľové900 SGWaAP
0.510dirigentské419 SGWaAP
0.511klavírne_trio532 SGWaAP
0.519sakrálne1529 SGWaAP
0.520virtuózne548 SGWaAP
0.522symfonická2010 SGWaAP
0.527gitarové2544 SGWaAP
0.527gregoriánsky_chorál2002 SGWaAP