Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000organizátorka12975 SGWaAP
0.201spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.333iniciátorka2858 SGWaAP
0.423koordinátorka18026 SGWaAP
0.507zakladateľka14011 SGWaAP
0.521projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.533garantka1145 SGWaAP
0.542účastníčka20611 SGWaAP
0.553riaditeľka212781 SGWaAP
0.560manažérka29618 SGWaAP
0.562realizátorka578 SGWaAP
0.569organizátor373702 SGWaAP
0.584vydavateľka1576 SGWaAP
0.585spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.589podporovateľka879 SGWaAP
0.593ambasádorka4007 SGWaAP
0.594štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.597folkloristka847 SGWaAP
0.597Dagmar25304 SGWaAP
0.600Zuzana211220 SGWaAP
0.601výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.602Ingrid20617 SGWaAP
0.602odborná_garantka862 SGWaAP