Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000orchestrálne1233 SGWaAP
0.236symfonické827 SGWaAP
0.282vokálne1962 SGWaAP
0.347klavírne2486 SGWaAP
0.347sláčikové977 SGWaAP
0.363organové795 SGWaAP
0.368orchestrálny2044 SGWaAP
0.387sláčikové_kvarteto3054 SGWaAP
0.398jazzové2288 SGWaAP
0.399symfonická2010 SGWaAP
0.403orchestrálna3381 SGWaAP
0.425komorné6562 SGWaAP
0.429skladateľské473 SGWaAP
0.431husľové900 SGWaAP
0.431virtuózne548 SGWaAP
0.434džezové1244 SGWaAP
0.434klavírne_trio532 SGWaAP
0.437orchester65320 SGWaAP
0.438sláčikový1480 SGWaAP
0.440hudobné67704 SGWaAP
0.441koncertné8347 SGWaAP
0.441operné5630 SGWaAP
0.450komorné_zoskupenie879 SGWaAP
0.461symfonický_orchester7488 SGWaAP
0.463symfonický2351 SGWaAP