Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oravský19985 SGWaAP
0.265Oravský16805 SGWaAP
0.377turčiansky10143 SGWaAP
0.402liptovský27458 SGWaAP
0.424bytčiansky1859 SGWaAP
0.429spišský24533 SGWaAP
0.431Biely_Potok1400 SGWaAP
0.434oravská22415 SGWaAP
0.434oravské6560 SGWaAP
0.441Orava99316 SGWaAP
0.460šarišský7320 SGWaAP
0.470gemerský4683 SGWaAP
0.480oravská_Polhora2660 SGWaAP
0.483Liptov88480 SGWaAP
0.485rajecký1656 SGWaAP
0.485kysucký10800 SGWaAP
0.488sklabinský810 SGWaAP
0.491Liptovský17468 SGWaAP
0.493beckovský931 SGWaAP