Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opustenosť4916 SGWaAP
0.211osamotenosť1880 SGWaAP
0.293osamelosť18228 SGWaAP
0.346beznádej21631 SGWaAP
0.365osamotenie1582 SGWaAP
0.372skľúčenosť2916 SGWaAP
0.396bezútešnosť1423 SGWaAP
0.402bezmocnosť22408 SGWaAP
0.429samota65343 SGWaAP
0.435beznádejnosť975 SGWaAP
0.458odlúčenosť1727 SGWaAP
0.466trýzeň2416 SGWaAP
0.468prázdnota27366 SGWaAP
0.471bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.477zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.477clivota2779 SGWaAP
0.490odcudzenosť867 SGWaAP
0.521rozorvanosť882 SGWaAP
0.523zúfalstvo47404 SGWaAP
0.524sebaľútosť5370 SGWaAP
0.525cudzota1033 SGWaAP
0.532neláska2811 SGWaAP
0.533pustota817 SGWaAP