Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opravdivosť768 SGWaAP
0.466úprimnosť30949 SGWaAP
0.475prostota3792 SGWaAP
0.507citovosť1980 SGWaAP
0.522duchovnosť8561 SGWaAP
0.523veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.524vznešenosť8312 SGWaAP
0.526zbožnosť13347 SGWaAP
0.526vrúcnosť3286 SGWaAP
0.529šľachetnosť2744 SGWaAP
0.532svätosť32841 SGWaAP
0.533opravdivá5754 SGWaAP
0.537božskosť2404 SGWaAP
0.537ušľachtilosť3497 SGWaAP
0.543umeleckosť863 SGWaAP
0.549oduševnenosť547 SGWaAP
0.550vášnivosť1153 SGWaAP
0.550neochvejnosť400 SGWaAP
0.552nábožnosť6354 SGWaAP
0.554odovzdanosť6192 SGWaAP
0.554smelosť4320 SGWaAP
0.556zmyslovosť1015 SGWaAP
0.557nezištnosť2868 SGWaAP
0.558pokora70043 SGWaAP
0.565absolútnosť649 SGWaAP