Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opravdivé2594 SGWaAP
0.383opravdivá5754 SGWaAP
0.453božie169284 SGWaAP
0.463božské15006 SGWaAP
0.465duchovné62483 SGWaAP
0.471spásonosné1270 SGWaAP
0.479eucharistické1497 SGWaAP
0.484pokorné4001 SGWaAP
0.503Kristovo35215 SGWaAP
0.506spásne673 SGWaAP
0.512opravdivý5481 SGWaAP
0.517evanjeliové1982 SGWaAP
0.521vtelené1788 SGWaAP
0.524mravné6459 SGWaAP
0.529spasiteľné739 SGWaAP
0.531opravdivo2146 SGWaAP
0.533pokánie38100 SGWaAP
0.534sviatostné1702 SGWaAP
0.536blažené1793 SGWaAP
0.537svätosť32841 SGWaAP
0.541ozajstné10704 SGWaAP
0.542zbožné1827 SGWaAP
0.545vznešené8432 SGWaAP
0.548láskyplné3415 SGWaAP