Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opozične511 SGWaAP
0.485ľavicovo2169 SGWaAP
0.490nacionalisticky833 SGWaAP
0.494pravicovo2617 SGWaAP
0.508liberálne3338 SGWaAP
0.538prozápadne681 SGWaAP
0.548nacionálne766 SGWaAP
0.569stranícky1835 SGWaAP
0.595konfrontačne476 SGWaAP
0.599národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.600národne_orientovaná895 SGWaAP
0.612ideologicky8080 SGWaAP
0.613politicky59897 SGWaAP
0.615militantne506 SGWaAP
0.617vlastenecky723 SGWaAP
0.620opozičné5197 SGWaAP
0.622nepriateľsky4220 SGWaAP
0.631vyhranene606 SGWaAP
0.631opozícia198096 SGWaAP
0.644negativisticky552 SGWaAP
0.645ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.646svetonázorovo414 SGWaAP