Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opovrhovanie2915 SGWaAP
0.202pohŕdanie13977 SGWaAP
0.238opovrhnutie6561 SGWaAP
0.351povýšenectvo1034 SGWaAP
0.369pokrytectvo12995 SGWaAP
0.420povýšenosť1878 SGWaAP
0.421ignorantstvo1200 SGWaAP
0.425sebectvo10545 SGWaAP
0.438nadutosť2296 SGWaAP
0.458namyslenosť3052 SGWaAP
0.464zhnusenie1833 SGWaAP
0.473bezcitnosť2602 SGWaAP
0.474ignorancia5190 SGWaAP
0.479posmech15871 SGWaAP
0.479farizejstvo2371 SGWaAP
0.483sebeckosť3270 SGWaAP
0.485poníženie14945 SGWaAP
0.485cynizmus8447 SGWaAP
0.487výsmech22533 SGWaAP