Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opovážlivý554 SGWaAP
0.393trúfalý1467 SGWaAP
0.419bezočivý3352 SGWaAP
0.445zlovoľný638 SGWaAP
0.446zlomyseľný5979 SGWaAP
0.453podlý4648 SGWaAP
0.462pochabý2625 SGWaAP
0.466márnivý1061 SGWaAP
0.468pomstivý417 SGWaAP
0.480pomstychtivý2261 SGWaAP
0.487úskočný658 SGWaAP
0.491ničomný834 SGWaAP
0.494domýšľavý998 SGWaAP
0.495spupný1093 SGWaAP
0.495nehanebný1860 SGWaAP
0.500nerozvážny1932 SGWaAP
0.515ľstivý2051 SGWaAP
0.518rúhavý428 SGWaAP
0.518nerozumný3782 SGWaAP
0.519ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.521detinský3070 SGWaAP
0.522zanovitý869 SGWaAP
0.537tvrdošijný893 SGWaAP
0.539samoľúby3416 SGWaAP
0.539márnomyseľný915 SGWaAP