Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oportunizmus2274 SGWaAP
0.347antikomunizmus1458 SGWaAP
0.382oportunista2613 SGWaAP
0.397pragmatizmus5424 SGWaAP
0.406dogmatizmus2038 SGWaAP
0.410populizmus15092 SGWaAP
0.417karierizmus930 SGWaAP
0.419konzervativizmus7677 SGWaAP
0.444idealizmus5687 SGWaAP
0.445nacionalizmus26046 SGWaAP
0.445radikalizmus4674 SGWaAP
0.448liberalizmus19638 SGWaAP
0.449demokratizmus1136 SGWaAP
0.454egoizmus16497 SGWaAP
0.456revizionizmus1308 SGWaAP
0.458etatizmus1393 SGWaAP
0.461straníckosť1016 SGWaAP
0.463šovinizmus3737 SGWaAP
0.465prospechárstvo653 SGWaAP
0.465marxizmus13099 SGWaAP
0.467konformizmus1169 SGWaAP
0.470zbabelosť7461 SGWaAP
0.471kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.476fanatizmus8065 SGWaAP
0.476bezcharakternosť1139 SGWaAP