Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oportunistický965 SGWaAP
0.455oportunistická763 SGWaAP
0.509oportunista2613 SGWaAP
0.560ľavičiarsky645 SGWaAP
0.581kolektivistický424 SGWaAP
0.585elitár542 SGWaAP
0.586prospechár756 SGWaAP
0.586šovinistický986 SGWaAP
0.592karierista2493 SGWaAP
0.594reakcionár676 SGWaAP
0.596parazitický2399 SGWaAP
0.599bezcharakterný2974 SGWaAP
0.600marxistický3814 SGWaAP
0.609etatistický443 SGWaAP
0.612antidemokratický434 SGWaAP
0.613oportunizmus2274 SGWaAP
0.613liberálny25259 SGWaAP
0.614ideológ6864 SGWaAP
0.617nacionálny2577 SGWaAP
0.618buržoázny4038 SGWaAP
0.619amorálny1716 SGWaAP
0.629fašizujúci492 SGWaAP
0.629šovinista1656 SGWaAP
0.631egoistický4689 SGWaAP