Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oportunista2613 SGWaAP
0.263karierista2493 SGWaAP
0.351prospechár756 SGWaAP
0.356zapredanec2345 SGWaAP
0.378populista9479 SGWaAP
0.382oportunizmus2274 SGWaAP
0.393demagóg3233 SGWaAP
0.397marxista5377 SGWaAP
0.426propagandista2601 SGWaAP
0.427antikomunista1676 SGWaAP
0.442vlastizradca2904 SGWaAP
0.446bezcharakterný2974 SGWaAP
0.457komunista120716 SGWaAP
0.461revizionista744 SGWaAP
0.464reakcionár676 SGWaAP
0.464kolaborant5109 SGWaAP
0.471hochštapler1448 SGWaAP
0.473aparátčik726 SGWaAP
0.474podliak4530 SGWaAP
0.475dogmatik1560 SGWaAP
0.475zradca21291 SGWaAP
0.477ľavičiar11215 SGWaAP
0.478elitár542 SGWaAP