Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oponický563 SGWaAP
0.464beckovský931 SGWaAP
0.494Červený_Kameň1085 SGWaAP
0.502hrad440610 SGWaAP
0.524viniansky463 SGWaAP
0.527Čachtický_hrad998 SGWaAP
0.530vígľašský522 SGWaAP
0.532divínsky496 SGWaAP
0.537čachtický_hrad1824 SGWaAP
0.539smolenický_zámok1399 SGWaAP
0.539Smolenický_zámok968 SGWaAP
0.540turniansky829 SGWaAP
0.544Uhrovský605 SGWaAP
0.551zborovský1002 SGWaAP
0.553smolenický766 SGWaAP