Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opodstatnený8831 SGWaAP
0.397neopodstatnený5578 SGWaAP
0.434opodstatnená13253 SGWaAP
0.437opodstatnené8276 SGWaAP
0.541odôvodnená7608 SGWaAP
0.569dôvodný1318 SGWaAP
0.572odôvodnený13636 SGWaAP
0.593odôvodnené9506 SGWaAP
0.610dôvodné2196 SGWaAP
0.624dôvodná2028 SGWaAP
0.626neopodstatnená8435 SGWaAP
0.635ospravedlniteľný996 SGWaAP
0.639neopodstatnené5416 SGWaAP
0.651akceptovateľný6708 SGWaAP
0.669bezdôvodný1120 SGWaAP
0.691neprimeraný10457 SGWaAP
0.693odôvodnenosť1298 SGWaAP
0.699opodstatnenosť13595 SGWaAP
0.701irelevantný3111 SGWaAP
0.701arbitrárny1246 SGWaAP