Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oplzlé786 SGWaAP
0.313vulgárne6271 SGWaAP
0.393neslušné6973 SGWaAP
0.437obscénne1027 SGWaAP
0.438dvojzmyselné489 SGWaAP
0.442oplzlý1117 SGWaAP
0.448oplzlá1141 SGWaAP
0.449urážlivé3935 SGWaAP
0.458nadávka30903 SGWaAP
0.470oplzlosť1142 SGWaAP
0.475sprosté3958 SGWaAP
0.479nevyberané429 SGWaAP
0.479posmešné967 SGWaAP
0.481hanlivé2696 SGWaAP
0.487vulgarizmus16232 SGWaAP
0.502vulgárny12378 SGWaAP
0.512vulgárna_nadávka845 SGWaAP
0.537nemravné1617 SGWaAP
0.541vulgárna5117 SGWaAP
0.543obscénnosť1220 SGWaAP
0.554výsmešné498 SGWaAP
0.565vulgárnosť4421 SGWaAP
0.566hanlivá1110 SGWaAP