Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opevniť2628 SGWaAP
0.399opevňovať659 SGWaAP
0.448obohnať1048 SGWaAP
0.498pevnôstka1079 SGWaAP
0.517obľahnúť715 SGWaAP
0.518opevnenie25889 SGWaAP
0.543turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.550nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.552vyplieniť3979 SGWaAP
0.559cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.570dobyť31408 SGWaAP
0.570husitské_vojsko604 SGWaAP
0.575tvrdza694 SGWaAP
0.588tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.589zrúcať1882 SGWaAP
0.592bratrík1544 SGWaAP
0.597hradba55782 SGWaAP
0.598utáboriť4087 SGWaAP
0.600husita4744 SGWaAP
0.602vydrancovať1131 SGWaAP
0.606obliehať5149 SGWaAP
0.607vystavať14051 SGWaAP