Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opevnenie25889 SGWaAP
0.263mestské_opevnenie3276 SGWaAP
0.366hradba55782 SGWaAP
0.393hradisko17987 SGWaAP
0.409fortifikačný997 SGWaAP
0.425pevnôstka1079 SGWaAP
0.438bastión2753 SGWaAP
0.465fortifikácia1402 SGWaAP
0.479strieľňa3189 SGWaAP
0.480fortifikačná557 SGWaAP
0.483slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.491delová_bašta842 SGWaAP
0.493hradné4256 SGWaAP
0.496hranolová_veža740 SGWaAP
0.501hradný_múr2435 SGWaAP
0.509veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.513hradbový_múr443 SGWaAP