Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000operné5630 SGWaAP
0.314operná11954 SGWaAP
0.348baletné1609 SGWaAP
0.363operný12988 SGWaAP
0.381symfonické827 SGWaAP
0.396operetné572 SGWaAP
0.402muzikálové2103 SGWaAP
0.406činoherné1242 SGWaAP
0.410divadelné24060 SGWaAP
0.411opera_SND4923 SGWaAP
0.415operné_predstavenie1357 SGWaAP
0.418koncertné8347 SGWaAP
0.434Opera_SND2555 SGWaAP
0.441orchestrálne1233 SGWaAP
0.443opereta9492 SGWaAP
0.448repertoárové493 SGWaAP
0.453interpretačné_umenie1354 SGWaAP
0.455opera111936 SGWaAP
0.457vokálne1962 SGWaAP
0.460baletné_predstavenie1005 SGWaAP
0.464hudobné67704 SGWaAP
0.467Giuseppe_Verdi1646 SGWaAP
0.467javiskové1705 SGWaAP
0.474organové795 SGWaAP
0.475divadlo509092 SGWaAP