Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000operná_speváčka3068 SGWaAP
0.220operná_diva1064 SGWaAP
0.233sopranistka4971 SGWaAP
0.295klaviristka4215 SGWaAP
0.313huslistka3262 SGWaAP
0.323mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.350operný_spevák6357 SGWaAP
0.376violončelistka693 SGWaAP
0.377šansoniérka757 SGWaAP
0.386virtuózka626 SGWaAP
0.387speváčka145347 SGWaAP
0.391skladateľka4649 SGWaAP
0.393sólistka6366 SGWaAP
0.415hudobníčka5387 SGWaAP
0.425flautistka902 SGWaAP
0.437tenorista4556 SGWaAP
0.438gitaristka1569 SGWaAP
0.453umelkyňa20466 SGWaAP
0.456barytonista1663 SGWaAP
0.460herečka158109 SGWaAP
0.465primabalerína985 SGWaAP