Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000operná_diva1064 SGWaAP
0.220operná_speváčka3068 SGWaAP
0.282sopranistka4971 SGWaAP
0.318mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.343šansoniérka757 SGWaAP
0.384speváčka145347 SGWaAP
0.394virtuózka626 SGWaAP
0.394huslistka3262 SGWaAP
0.398violončelistka693 SGWaAP
0.428klaviristka4215 SGWaAP
0.445hudobníčka5387 SGWaAP
0.448skladateľka4649 SGWaAP
0.449primabalerína985 SGWaAP
0.460sólistka6366 SGWaAP
0.467herečka158109 SGWaAP
0.470umelkyňa20466 SGWaAP
0.476operný_spevák6357 SGWaAP
0.480tenorista4556 SGWaAP
0.486flautistka902 SGWaAP