Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opátstvo7892 SGWaAP
0.250benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.302benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.365kláštor131370 SGWaAP
0.419benediktín4209 SGWaAP
0.438prepoštstvo686 SGWaAP
0.439cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.440benediktínsky1111 SGWaAP
0.446Ostrihomský1751 SGWaAP
0.472cistercián803 SGWaAP
0.498kartuzián1655 SGWaAP
0.498panstvo46190 SGWaAP
0.499kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.502opát10832 SGWaAP
0.515dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.519ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.526kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.531františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.541biskupstvo11888 SGWaAP