Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000opát10832 SGWaAP
0.309kanonik9390 SGWaAP
0.326prepošt3157 SGWaAP
0.348benediktín4209 SGWaAP
0.390benediktínsky1111 SGWaAP
0.397dominikán6735 SGWaAP
0.406fráter2736 SGWaAP
0.421benediktínsky_mních974 SGWaAP
0.432pápežský_legát1621 SGWaAP
0.432cistercián803 SGWaAP
0.438ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.438biskup286883 SGWaAP
0.441gvardián974 SGWaAP
0.441augustinián1325 SGWaAP
0.449prelát4112 SGWaAP
0.451mních56456 SGWaAP
0.453pustovník9775 SGWaAP
0.461karmelitán1507 SGWaAP
0.462benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.464jezuita24701 SGWaAP
0.467archidiakon672 SGWaAP
0.469prímas2456 SGWaAP
0.470františkán13946 SGWaAP
0.471vikár7305 SGWaAP