Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ontologicky560 SGWaAP
0.336metafyzicky497 SGWaAP
0.479dialekticky659 SGWaAP
0.501ontologická2011 SGWaAP
0.524ontologický1966 SGWaAP
0.532súcno2864 SGWaAP
0.547ontologické573 SGWaAP
0.547teologicky2338 SGWaAP
0.569dejinne596 SGWaAP
0.569filozoficky4719 SGWaAP
0.571pojmovo906 SGWaAP
0.572postulovať1656 SGWaAP
0.579transcendentný1560 SGWaAP
0.580transcendentálne510 SGWaAP
0.586pozemsky1003 SGWaAP
0.588biblicky1635 SGWaAP
0.588dogmaticky1262 SGWaAP
0.590mnohosť1830 SGWaAP
0.591imanencia425 SGWaAP
0.596teizmus1329 SGWaAP