Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ontologický1966 SGWaAP
0.273metafyzický3257 SGWaAP
0.355epistemologický525 SGWaAP
0.391ontologická2011 SGWaAP
0.393gnozeologický486 SGWaAP
0.407transcendentálny1283 SGWaAP
0.418transcendentný1560 SGWaAP
0.429ontológia3082 SGWaAP
0.433noetický500 SGWaAP
0.449dialektický1881 SGWaAP
0.453pojmový1387 SGWaAP
0.482filozofický23675 SGWaAP
0.482fenomenologický465 SGWaAP
0.492semiotický874 SGWaAP
0.492súcno2864 SGWaAP
0.493transcendencia2468 SGWaAP
0.498metafyzika7150 SGWaAP
0.505teologický11644 SGWaAP
0.506príčinnosť1156 SGWaAP
0.507apriórny671 SGWaAP
0.509monizmus538 SGWaAP
0.511postulovať1656 SGWaAP
0.517svetonázorový1242 SGWaAP
0.521paradigmatický692 SGWaAP
0.523hermeneutický449 SGWaAP
0.523axióm1345 SGWaAP
0.524ontologické573 SGWaAP
0.524ontologicky560 SGWaAP
0.526epistemológia1151 SGWaAP
0.528hermeneutika1755 SGWaAP
0.531materialistický3326 SGWaAP
0.532fenomenológia2209 SGWaAP
0.533metafyzická3950 SGWaAP
0.538existenciálny2757 SGWaAP
0.539transcendentná1465 SGWaAP
0.539racionalistický771 SGWaAP
0.540teizmus1329 SGWaAP
0.541antropologický3082 SGWaAP
0.542sémantický4188 SGWaAP
0.543metafyzické1496 SGWaAP
0.544postulát5640 SGWaAP
0.545explanácia585 SGWaAP
0.549dialektika4899 SGWaAP
0.552determinizmus1926 SGWaAP