Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ontologický1966 SGWaAP
0.273metafyzický3257 SGWaAP
0.355epistemologický525 SGWaAP
0.391ontologická2011 SGWaAP
0.393gnozeologický486 SGWaAP
0.407transcendentálny1283 SGWaAP
0.418transcendentný1560 SGWaAP
0.429ontológia3082 SGWaAP
0.433noetický500 SGWaAP
0.449dialektický1881 SGWaAP
0.453pojmový1387 SGWaAP
0.482filozofický23675 SGWaAP
0.482fenomenologický465 SGWaAP
0.492semiotický874 SGWaAP
0.492súcno2864 SGWaAP
0.493transcendencia2468 SGWaAP
0.498metafyzika7150 SGWaAP
0.505teologický11644 SGWaAP
0.506príčinnosť1156 SGWaAP
0.507apriórny671 SGWaAP
0.509monizmus538 SGWaAP
0.511postulovať1656 SGWaAP
0.517svetonázorový1242 SGWaAP