Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ontologické573 SGWaAP
0.373metafyzické1496 SGWaAP
0.408dialektické768 SGWaAP
0.421rozumové3031 SGWaAP
0.425transcendentálne510 SGWaAP
0.477ontologická2011 SGWaAP
0.489empirické3018 SGWaAP
0.494transcendentné715 SGWaAP
0.502epistemologický525 SGWaAP
0.504materialistické1353 SGWaAP
0.506metodologické1251 SGWaAP
0.509sémantické1948 SGWaAP
0.513pojmové1317 SGWaAP
0.513súcno2864 SGWaAP
0.515gnozeologická480 SGWaAP
0.522noetická490 SGWaAP
0.524ontologický1966 SGWaAP
0.527existenciálne1105 SGWaAP
0.527sociologické2225 SGWaAP
0.531gnozeologický486 SGWaAP
0.532bytostné1912 SGWaAP
0.539filozofické10273 SGWaAP
0.540apriórne518 SGWaAP
0.547ontologicky560 SGWaAP