Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ontologická2011 SGWaAP
0.285metafyzická3950 SGWaAP
0.345transcendentná1465 SGWaAP
0.367gnozeologická480 SGWaAP
0.377pojmová1980 SGWaAP
0.388noetická490 SGWaAP
0.391ontologický1966 SGWaAP
0.397transcendencia2468 SGWaAP
0.398epistemologická453 SGWaAP
0.403bytostná3398 SGWaAP
0.407ontológia3082 SGWaAP
0.414axiologická542 SGWaAP
0.433antropologická2797 SGWaAP
0.434súcno2864 SGWaAP
0.442príčinnosť1156 SGWaAP
0.457dialektická2001 SGWaAP
0.457mnohosť1830 SGWaAP
0.461existenciálna5915 SGWaAP
0.462celostnosť680 SGWaAP
0.463metafyzika7150 SGWaAP
0.464fenomenologická852 SGWaAP
0.464metafyzický3257 SGWaAP
0.468transcendentálna2050 SGWaAP
0.476imanentná1341 SGWaAP
0.477ontologické573 SGWaAP
0.478časovosť733 SGWaAP
0.481imanencia425 SGWaAP
0.482dejinnosť473 SGWaAP
0.483transcendentno1484 SGWaAP
0.494absolútnosť649 SGWaAP
0.497fenomenológia2209 SGWaAP
0.501ontologicky560 SGWaAP
0.503transcendentný1560 SGWaAP
0.504metafyzické1496 SGWaAP
0.504transcendentálny1283 SGWaAP
0.506sémantická6154 SGWaAP
0.506antinómia544 SGWaAP
0.507apriórna1027 SGWaAP
0.517filozofická29642 SGWaAP
0.517epistemológia1151 SGWaAP
0.517diskurzívna839 SGWaAP
0.519hermeneutická446 SGWaAP
0.520významová9061 SGWaAP
0.520dialektika4899 SGWaAP
0.522noetika568 SGWaAP
0.522epistemologický525 SGWaAP
0.523ambivalentnosť741 SGWaAP