Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ontologická2011 SGWaAP
0.285metafyzická3950 SGWaAP
0.345transcendentná1465 SGWaAP
0.367gnozeologická480 SGWaAP
0.377pojmová1980 SGWaAP
0.388noetická490 SGWaAP
0.391ontologický1966 SGWaAP
0.397transcendencia2468 SGWaAP
0.398epistemologická453 SGWaAP
0.403bytostná3398 SGWaAP
0.407ontológia3082 SGWaAP
0.414axiologická542 SGWaAP
0.433antropologická2797 SGWaAP
0.434súcno2864 SGWaAP
0.442príčinnosť1156 SGWaAP
0.457dialektická2001 SGWaAP
0.457mnohosť1830 SGWaAP
0.461existenciálna5915 SGWaAP
0.462celostnosť680 SGWaAP
0.463metafyzika7150 SGWaAP
0.464fenomenologická852 SGWaAP
0.464metafyzický3257 SGWaAP
0.468transcendentálna2050 SGWaAP
0.476imanentná1341 SGWaAP
0.477ontologické573 SGWaAP