Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ontológia3082 SGWaAP
0.351epistemológia1151 SGWaAP
0.371fenomenológia2209 SGWaAP
0.390sémantika4356 SGWaAP
0.404metafyzika7150 SGWaAP
0.407ontologická2011 SGWaAP
0.420semiotika1639 SGWaAP
0.429ontologický1966 SGWaAP
0.450fenomenologická852 SGWaAP
0.466gnozeológia462 SGWaAP
0.468pojmová1980 SGWaAP
0.478explanácia585 SGWaAP
0.492pojmový1387 SGWaAP
0.494epistemologický525 SGWaAP
0.494hermeneutika1755 SGWaAP
0.500epistemologická453 SGWaAP
0.501paradigma13840 SGWaAP
0.503pojmový_aparát941 SGWaAP
0.504dialektika4899 SGWaAP
0.506noetika568 SGWaAP
0.510axiológia427 SGWaAP
0.513metodológia14211 SGWaAP
0.518sémantická6154 SGWaAP
0.520lingvistika6100 SGWaAP