Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000onomastika1002 SGWaAP
0.354dialektológia1165 SGWaAP
0.363jazykoveda8662 SGWaAP
0.389lexikografia860 SGWaAP
0.408lexikológia1629 SGWaAP
0.436sociolingvistika641 SGWaAP
0.438jazykovedná4205 SGWaAP
0.439lingvistika6100 SGWaAP
0.445onomastická666 SGWaAP
0.460frazeológia4652 SGWaAP
0.462fonológia1043 SGWaAP
0.471slavistika3157 SGWaAP
0.476folkloristika2354 SGWaAP
0.491jazykovedný2642 SGWaAP
0.496etnografia3670 SGWaAP
0.502slavistická604 SGWaAP
0.510literárnovedná2347 SGWaAP
0.512kulturologická732 SGWaAP
0.518ortoepia450 SGWaAP
0.518komparatistika1307 SGWaAP
0.536lingvistická3569 SGWaAP
0.538fonetika1770 SGWaAP
0.544frazeologická808 SGWaAP
0.545literárnovedný1972 SGWaAP