Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000onomastická666 SGWaAP
0.445onomastika1002 SGWaAP
0.518jazykovedná4205 SGWaAP
0.522Jazykovedný548 SGWaAP
0.560muzikologická805 SGWaAP
0.567archivistika467 SGWaAP
0.571slavistická604 SGWaAP
0.591komitét_slavista725 SGWaAP
0.596filmologická402 SGWaAP
0.629teatrologická401 SGWaAP
0.635dialektológia1165 SGWaAP
0.637lexikológia1629 SGWaAP
0.642jazykovedný2642 SGWaAP
0.644literárnovedná2347 SGWaAP
0.654frazeologická808 SGWaAP
0.662frazeológia4652 SGWaAP
0.665Slavistický665 SGWaAP
0.666kulturologická732 SGWaAP
0.667zborník53213 SGWaAP
0.668lexikografia860 SGWaAP
0.669folkloristika2354 SGWaAP