Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000onkologické5064 SGWaAP
0.331kardiologické1516 SGWaAP
0.352neurologické6994 SGWaAP
0.353onkologická10753 SGWaAP
0.379onkológia23850 SGWaAP
0.382urologické1916 SGWaAP
0.389hematologické1766 SGWaAP
0.407gastroenterologické494 SGWaAP
0.421pediatrické1351 SGWaAP
0.430onkologický7099 SGWaAP
0.431transplantačné1272 SGWaAP
0.452kardiocentrum1422 SGWaAP
0.460hematológia4930 SGWaAP
0.462onkologické_ochorenie16329 SGWaAP
0.465gynekologické4475 SGWaAP
0.470klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.478pľúcne5319 SGWaAP
0.481Onkologický572 SGWaAP
0.487infekčné8189 SGWaAP
0.498radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.506onkologický_pacient11282 SGWaAP
0.506hematologická1829 SGWaAP